Pelaajat 2017 - 2018
PeliryhmäPelaaja
Jimi Koivuniemi
Aleksi Hellbom
Jimi Aalto
Ville Elovaara
Matti Ahola
Joona Pellikka
Helmi Jussila
Santeri Liimatainen
Venni Vuori
Benny Lindblom
Nuutti Asklöf
Elias Laaksonen
Oliver Grönfors
Nico Levänen
Max Virtanen
Riku Nordström
Santeri Vataja
Waltteri Wiman
Lauri Metsäkonkola
Ella Kuparinen